Biotronen SLU – Alnarp

I November 2016 invigdes Biotronen på SLU Alnarp.

Bilderna nedan är s.k. påsiktsbilder. Bilderna kommer att justeras ytterligare före leverans.

Kontakta oss om ni vill köpa bilder till er egen kommunikation.

All olovlig användning faktureras.