Film med kort deadline

Vår kund i fastighetsbranschen kontaktade oss med en idé om att göra en kort film om när de byter sina servicebilar från bilar med fossilt bränsle till el-drift. 19 bilar levererades och kördes ut från bil-leverantören en given tid och kördes en given rutt genom Arenastaden i Solna och in i centrala Stockholm. Filmen skulle vara färdigklippt så fort som möjligt för att företaget skulle kunna gå ut med nyheten om händelsen, med både film och stillbilder.

Lösningen vi valde blev en liten filmkamera i en stabiliserad rigg som vi körde bak på en moped. Lösningen gav oss möjligheten att dels förflytta oss relativt fritt i karavanen av bilar, men även möjligheten att stanna till kort för stillastående klipp. I det här fallet var själva produktionen relativt enkel, med de utmaningar filmning i Stockholmstrafiken ger så var det ett suveränt planeringsarbete från beställaren i samarbete med oss som gjorde det möjligt för oss att skapa denna film och leverera en färdig produkt nästa arbetsdag.