Flygfoto i Stockholm

Flygfoto ger oändliga möjligheter att visa ett område eller en fastighet på ett helt annat sätt än fotografering från marken. Stockholm som är en utspridd stad på öar gör sig fantastiskt bra från luften. Vi hjälper idag många av de största fastighetsbolagen och arkitekt-kontoren med flygfotografering.

Vi jobbar med flygfotografering från ”vanlig” helikopter och drönare, beroende på dina önskemål och de förutsättningar uppdraget ger.

Kontakta Wilhelm på 0709 – 54 93 25 eller Linus på 0708 – 73 80 20 för en offert. Vi erbjuder professionella flygbilder till konkurrenskraftiga priser.

Nedan ett litet urval av bilder från de senaste flygturerna i Stockholm, Malmö och Köpenhamn.
flygfoto1 flygfoto2 flygfoto3 flygfoto4 flygfoto5 flygfoto6 flygfoto7 flygfoto8 flygfoto9 flygfoto10 flygfoto11 flygfoto12

Flygfoto – vanliga uppdrag

Våra flygfotouppdrag kommer från en rad olika kunder och branscher. Det vanligaste är fastighetsägare som vill ha flygfoton på sina fastigheter eller de områden som fastigheterna ligger i. Andra kunder är arkitekter som behöver flygfoton för att  kunna visualisera en detaljplan, eller till och som dokumentation i bygglovsansökningar, kontakt med myndigheter eller kommunikation till potentiella köpare. På senare tid har antalet kunder som vill ha flygfoto på tak och takbeklädnad ökat. Sannolikt i takt med att fler och fler byggnationer sker på höjden ovanpå befintliga byggnader och att antalet  installationer av t ex sedum-tak och solceller ökar.

Flygfotografering – säkerhet och tillstånd

baraBild Sverige AB flygfotograferar i hela Sverige vid behov. Vi flyger bara med certifierade helikopterföretag med alla nödvändiga tillstånd och utbildningar. Flygning sker alltid med säkerheten för alla inblandade i första hand. Det finns en del begränsningar vid flygning med helikopter över bebodda/bebyggda områden vad gäller tillåtna höjder, men även bondgårdar och hästhagar är platser där piloterna inte vill gå för nära av hänsyn till att djur kan bli stressade av ljudet från helikoptern. Vidare finns andra begränsningar, som R-områden där ingen luftfart får ske, pga känsliga infrstruktur eller där skyddade personer bor. Skyddsobjekt, starttillstånd från flygtorn etc är annat som vi håller koll på tillsammans med den helikopterpilot vi flygfotograferar med.

Drönarfoto – möjligheter och begränsningar

Fotografering från obemannad farkost, drönare, ger andra möjligheter än fotografering från stor helikopter. Det är så klart långt enklare att flyga med en drönare och det ger finfina möjligheter att komma närmare en fastighet än vad som är möjligt med en stor helikopter. Drönaren möjliggör också filmning på ett fantastiskt sätt, vilket är ett perfekt komplement till exempelvis en företagsfilm.

Läs mer om drönarfoto på den här sidan.

Lagar och förordningar sätter en del gränser för hur, var och när man får flyga. Förutom specialtillstånd och försäkringar krävs vissa säkerhetsavstånd från människor, djur och föremål som kan skadas. Vid flygning i en kontrollzon ska flygtornet ge sitt tillstånd till flygningen och drönaren får aldrig flyga in i R-områden.

Då vi erbjuder fotografering från både helikopter och drönare kan vi lösa de flesta behov som våra kunder har.