Företagsporträtt, gruppbild i studion.

Under hösten har vi fotograferat ett gäng fastighetsmäklare som jobbar inom samma firma men på olika kontor. De har fotograferats vid olika tillfällen i studion och sen sätter vi ihop de i olika grupper beroende på vad som ska sägas, och beroende på var bilden ska visas. Perfekt om man behöver kunna förändra gruppens sammansättning utan att tvingas samla och fotografera alla på nytt.