Brunswick Group

Företagsporträtt behöver löpande uppdateras. Anställda börjar, slutar eller vill ta nya bilder efter några år. Återkommande har vi under flera år tagit medarbetarporträtt på Brunswick Groups medarbetare.