Hyperlapse

Hyperlapse är i sin enklaste förklaring en film gjord med stillbilder. Eftersom kameran kan förflyttas längre  mellan varje bildruta än vid traditionell filmning så upplevs oftast hyperlapse som en snabbspolad film.

KMH – Kungliga Musikhögskolan Stockholm – Hyperlapse from baraBild on Vimeo.

Varför är Hyperlapse bra för arkitekturprojekt?

En Hyperlape kan användas som komplement till, och intresseväckare för, projektet. Ett lekfullare sätt att snabbt visa helheter och detaljer för att väcka intresset för projektet.

Film (hyperlapse spelas upp som en film) skapar mer uppmärksamhet i sociala medier, än endast stillbilder. En kort film (trailer /teaser) kan öka möjligheterna för att personen ska klicka sig vidare och fördjupa sig i projektet. Hyperlapse är ett relativt enkelt sätt att skapa film i samband med en stillbildsfotografering.

glasskiosk_dinell_blogg

Vart ser vi att Hyperlapse-film kan fungera bra

– Den egna hemsidan
– Instagram
– Facebook
– Snapchat
– Linked In

Lättare att få andra som vill ha intressant innehåll att plocka upp filmen/bilderna

Eftersom de som livnär sig på att skapa och återpublicera andras bilder och innehåll vet att rörliga bilder skapar mer klick är det troligt att ett paket med både rörliga och stilla bilder kommer vara lättare att få ut till fackpress, bloggare och publicister.

Vad är Hyperlapse – den långa versionen

Filmen ovan är ett exempel på hur man kan visa arkitektur och byggnader med hjälp av hyperlapse och timelapse.
Den filmiska känslan uppstår när man spelar upp 24 stillbilder per sekund, men då tiden mellan varje bild då den togs i själva verket kan vara allt från ett par sekunder till flera minuter, beroende på vad som ska visas i en viss filmscen.

Hyperlapse är en teknik då kameran blir den rörliga delen, dvs kameravinkel alternativt kamerans position förändras gradvis i förhållande till det som fotograferas.
Timelapse är tekniken då kameran står helt stilla och skeendet framför kameran fångas.

Själva tekniken i sig är relativt enkel. Bilderna tas med jämna intervaller, där förändringen mellan bilderna är gradvis. Tex kan det vara svajande grenar, ett flöde av människor, en glidning längs med en huskropp eller förändringar i ljuset över dagen man vill fånga.
Tidsintervallet mellan bilderna bestäms med utgångspunkt från hastigheten i förändringen.

Filmen i ovan är ungefär 20 sekunder lång och består av nästan 500 stillbilder som spelas upp i en hastighet av 24 bilder per sekund.

Tekniken är applicerbar på arkiktektur och byggnader men även byggprojekt eller kritiska processer i ett byggprojekt.

Förutom det som ögat uppfattar som en skillnad gentemot vanlig filmteknik lämnar lapse-tekniken kvar möjligheten att retuschera på ett bra sätt då varje
filmruta är en högkvalitativ stillbild.

Hör av dig för att diskutera hur vi kan hjälpa er med stillbilder, film eller hyperlapse.