Produktfoto

Produktfoto handlar ofta om att visa produkten på ett deskriptivt vis, utan att försaka kvalitén hos vare sig produkten eller i den färdiga bilden. Många gånger handlar katalogproduktioner om stora volymer som behöver en tydlig process för att leveranssäkra både den slutliga kvalitén på bilderna och kostnaden för produktionen. Oavsett om produktbilderna ska fotas mot en enhetlig bakgrund eller friläggas hittar vi tillsammans en process för att hantera frakt, döpning av filer, metataggning och leverans av era katalogbilder.