Porträttfotograf

Porträttfotograf

Som porträttfotograf blir vi anlitade för en rad olika typer av porträtt. Vi lägger stor vikt vid som porträttfotograf i mötet med personen som ska porträttfotograferas, att skapa en situation som känns bekväm, avslappnad och professionell. I sin mest renodlade form är en porträttfotografs uppgift att ta medarbetarporträtt mot enhetlig bakgrund som ska användas internt och externt i företagets kommunikation. Porträttfotografens uppgift är att fånga in företagets värderingar formulerat i känslor eller ord, exmpelvis glatt, vänlig, professionell, framåtanda etc.

Porträttfotograf – Miljöporträtt

I en glidande skala så kan man säga att nästa grad i vardagen hos en porträttfotograf är porträtt i miljö. Det kan vara personens vardagsmiljö i form av t ex ett kontor eller en byggarbetsplats, eller så kan det vara bilder i naturen eller i stan för att skapa en viss känsla i kommunikationen. Som porträttfotograf handlar miljöporträtt mycket om att göra det bästa möjliga av en given miljö. I vissa fall kommer vi som porträttfotograf till en miljö med bra belysning, fin inredning och förutsättningar som med bara lite tanke kring komposition och möte med personen som ska porträtteras ger bilder med rätt känsla i. Andra gånger är förutsättningarna mindre färdiga när vi som porträttfotograf kommer dit. Då behövs mer ljus-sättning och om-möblering innan vi börja porträttfotografera. Miljöporträtt är ett effektivt sätt att förstärka portättet med en omgivning som berättar nånting mer om personen på bild, eller företaget som personen representerar.

Porträttfotograf – Verksamhetsbilder

En porträttfotograf får ofta tillfälle att hjläpa företag och organisationer att blir mer mänskliga. Ett byggföretag som vill visa upp sin samlade kompetens genom de människor som företaget består av, ett labb som genom att visa de människor som jobbar där visar att de är mänskliga och att kompetensen sitter i personer och inte tekniken eller ett managementkonsultbolag som vill visa värme, humor , självdistans och personlighet.

Porträttfotograf – Gruppbilder

Gruppbilder ger en porträttfotograf en helt ny uppsättning utmaningar. Förutom att det brukar vara en ganska rolig stund ska porträttfotografen lyckas mangera en mer eller mindre stor grupp, få alla att synas, alla att titta i kameran och alla att se sitt bästa ut, så långt det är möjligt.