Svea Real

Svea Real är ett fastighetsbolag som förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler till företag. Den här fotograferingen syftade till att skapa imagebilder som används i såväl årsredovisningar som i reklam.