Video

Vi gör företagsfilm med fokus på historieberättande. Med en företagsfilm får man än större möjligheter att nå fram med sitt budskap till rätt målgrupp.

Video

Video är ett bra sätt att få fram ett budskap på ett mer direkt sätt. Trenden är både tydlig och global, på webben vill besökaren hellre se film än läsa text. Varför inte låta VDn presentera kvartalsresultatet på film. Med scener från er verksamhet ger ni er själva största möjliga chans att få besökaren att ta del av hela ert budskap samtidigt som ni visar bredden av er verksamhet. Oavsett om ni är ett fastighetsbolag, byggföretag, producerande industri eller e-handlare så kan vi tillsammans skapa en film som får fram ert budskap till den tänkta mottagaren.

Oavsett om ni vill visa en tillverknings- /byggprocess med er företagsfilm, eller bara vill inspirera betraktaren är det viktigt att ha en genomtänkt idé. S:t Botvids klockstaplar visas med lugn och melankolisk ton, i allt från klipphastighet till musik, medan Stockholms Pilatescenter ville ha företagsfilmer med kraft och fart som inspirerar målgruppen att hitta nya träningsformer.

För att företagsfilmen ska förmedla det budskap ni önskar är det viktigt att tonalitet, tempo och känsla är genomtänkt i god tid innan filmningen påbörjas. I många fall är det en bra början att hitta den musik man tycker har rätt energi för idén. Musiken blir för alla i produktionen ett rättesnöre i allt från val av väder, kameravinklar, klipphastighet och inklippsbilder.