Wilhelm Rejnus

Wilhelm Rejnus

Vill du göra ett bra första intryck när någon söker dig på LinkedIn? Svaret är såklart ja på den frågan. Hur man lyckas med det är såklart lite svårare att svara på.

Här försöker vi bena ut några av de saker man kan tänka på och vad man kan påverka när man ska ta bilder till LinkedIn, CV och andra professionella sammanhang.

Inredningsarkitekt: Stylt Trampoli LjusDesign: Uno Eriksson, PE Teknik & Arkitektur För fler bilder och info om att köpa bilder till er kommunikation vänligen kontakta oss.

Inredningsarkitekt: Spik Studios

Storkällans kapell

Storkällans kapell i Nacka. Arkitekt: Wolfgang Huebner

Våra kunder har alla olika behov. Vanligtvis tar vi bort störande objekt som sladdar och skyltar för att skapa lugnare bilder. Ibland kan vi också…

Inredningsarkitekt: Spik Studios

1 2 3 17