Företagsporträtt

När vi tar företagsporträtt har vi med oss ramar för vad porträtten ska kommunicera. Med det i ryggen gör vi allt vi kan för att få en liten relation med den som står framför kameran. På det sättet skapar vi uttrycksfulla, superfina och personliga porträtt.

Företagsporträtt med rätt känsla

Företagsporträtt ger din företagskommunikation en mänsklig klang. Det kan till exempel handla om medarbetare, ledningsgrupp eller styrelsemedlemmar. Trevliga företagsporträtt av era konsulter blir en positiv och säljande del av konsultprofilerna.
Företagsporträtt eller porträttbilder får bäst effekt om de känns fräscha och moderna. Därför rekommenderar vi alla att uppdatera sina företagsporträtt med jämna mellanrum. Oavsett om ni vill förmedla tillgänglighet och glädje eller visa er mer seriösa ton kommer era företagsporträtt förstärka den önskade känslan. Tillsammans kommer vi fram till vilken känsla era företagsporträtt ska förmedla.

Medarbetarporträtt

Ett medarbetarporträtt är en bild på en medarbetare som ska fungera lika bra ensam som bredvid de andra medarbetarna på företaget. Bakgrunden kan vara en ton av grå, helt vitt eller vara en färg. Medarbetarporträttet kan ljussättas kan hårt och ge mycket karaktär, eller vara luftigare med mindre skillnad mellan ljust och mörkt. Innan fotograferingen av mearbetarna är det bra att ha bestämt sig för vilken bakgrund som är lämplig, vilken ljussättning och inte minst vilket uttryck man vill att bilderna ska förmedla. Ett medarbetarporträtt blir en förlängning av företagets kultur och uttryck. Ett medarbetarporträtt kan utstråla senioritet, expertis, tillgänglighet, proffessionalism m. m.

Miljöporträtt

Miljöporträtt är bra att ha i t ex ett pressrum där man vill ha bilder på som passar i olika situationer. Den bild man använder i samband med företagets presentation av årsbokslutet passar kanske inte alls för att ha i en intervjusituation om modernt chefsskap som exempel. Styrkan med miljöporträtt är att man kan variera detaljer i klädsel, placering av händer, om personen står eller sitter med mera för att skapa olika uttryck och skicka olika signaler till betraktaren. Oftast tar miljöporträtten längre tid att genomföra, men har man en god idé innan fotograferingen brukar miljöporträtten gå smidigt att fotografera.