Folkhögskole-kvarten

I år är det val. Under några veckor har vi hjälpt Folkhögskolornas serviceorganisation att göra åtta filmer, där personer från olika delar av Sveriges folkhögskolor har samtalat med företrädare för de åtta riksdagspartierna. Folkhögskolorna har ett viktigt uppdrag i Sverige, och regeringen har definierat fyra syften, till folkhögskolorna, som är ständigt aktuella.

Filmerna kommer framöver användas som utgångspunkt för diskussion på folkhögskolor i Sverige. De olika samtalen ger en inblick i vad Sveriges folkhögskolor har för verksamhet, men även de olika riksdagspartiernas syn på folkhögskolornas roll och framtid i det svenska samhället. Sveriges folkhögskolors hemsida.