Landskapsarkitekt: BIG. Fastighetsägare: Fabege.

Parken, Solna Business Park